Concrete en haalbare doelen voor in de les!

Maak concrete en haalbare leerdoelen voor in de les.

Concrete en haalbare doelen zorgt voor meer motivatie en prestatie bij jouw leerlingen! Daarnaast zijn doelen ook belangrijk voor het leerproces. De verschillende onderzoeken die hier naar gedaan zijn, laten zien dat uitdagende doelen leerlingen het meest motiveren om hard te werken. Zorg er wel voor dat de uitdagende doelen die je stelt voor je leerlingen, haalbaar zijn.

Betere concentratie en minder uitstellen

Het stellen van duidelijke, uitdagende en concrete doelen zorgt ervoor dat leerlingen zich beter kunnen concentreren op de juiste informatie en daar ook gericht mee aan de slag gaan. Dus doordat jij als docent doelen opstelt, zullen jouw leerlingen minder uitstellen en aan de slag gaan met jouw vak.

Doelen zorgen voor overzicht. Daarnaast zorgen doelen ervoor dat jouw leerlingen inzicht krijgen in hun voortgang. Hoe gaat het? Heb ik het doel onder de knie? Of moet ik hier nog meer mee oefenen of voor leren? Leerlingen weten veel beter waar ze staan en wat ze nog moeten doen.

Is het einddoel te groot en/of te ver weg? Zorg dan voor kleinere subdoelen.

Doelen in de les

Bedenk voor het begin van de les duidelijk wat het leerdoel voor de leerlingen is. Deel de leerdoelen ook met je leerlingen en maak vooral ook duidelijk waarom je voor die leerdoelen hebt gekozen en waarom ze belangrijk zijn. Probeer daarbij aan te sluiten bij de belevingswereld van je leerlingen. Kijk of je de doelen relevant kan maken.

Doelenchecker

Controleer aan het einde van de les of de leerlingen de doelen hebben gehaald. Begrijpen ze het lesdoel en kunnen ze het ook toepassen? Dat controleren of evalueren kan je doen door formatief te evalueren. Maak bijvoorbeeld gebruik van exit ticket of quiz.

Help leerlingen!

Help jouw leerlingen met het opstellen van concrete en haalbare doelen. Stel jouw leerlingen moeten 200 woordjes leren voor een toets van Engels die over 4 weken plaatsvindt, dan is het handig als zij duidelijke tussentijdse doelen stellen. Help ze met het maken van een planning waarin ze de woordjes verspreiden en bijvoorbeeld 2x per week 25 woordjes moeten leren.

LEESTIJD: 2.5 MINUTES

VOOR WIE:

WAT LEER JE IN DEZE TIP ?

  • In deze tip leer je dat haalbare en concrete doelen zorgen voor meer motivatie en prestatie bij jouw leerlingen!
  • In deze tip leer je dat het belangrijk is om leerlingen te helpen met doelen!

Meer tips om beter te leren

Scroll naar boven