Hoe duidelijk is jouw lesdoel?

Hoe duidelijk zijn jouw lesdoelen? Weten de leerlingen aan welk lesdoel jullie werken? Je lesdoel is onwijs belangrijk. Het is het fundament voor een goede en effectieve les. Waarom is het belangrijk om een duidelijk lesdoel te hebben? Waar bestaat een goed lesdoel uit? Je leest het in de nieuwste tip! 

Waarom is het belangrijk om een duidelijk lesdoel te hebben?

Er zijn een heleboel redenen te bedenken waarom een duidelijk lesdoel belangrijk is. In deze tip zet ik de 3 belangrijkste redenen voor je op een rijtje. 

Doelgericht

Een duidelijk lesdoel zorgt ervoor dat de les geen bezigheid is van opdrachten, maar dat er doelgericht wordt lesgegeven én geleerd. Het gaat erom dat leerlingen het doel halen en niet worden beziggehouden met oefeningen, werkbladen en opdrachten. 

Controleren

Een goed lesdoel is belangrijk, want zo kan jij als docent controleren of alle leerlingen het lesdoel hebben bereikt. 

Duidelijkheid

Een goed lesdoel zorgt voor duidelijkheid. Duidelijk voor jou als docent, maar ook voor de leerlingen. Ze weten wat ze tijdens jouw les gaan leren en wat ze aan het einde weten of kunnen. Duidelijkheid zorgt voor rust. 

Wat is een goed lesdoel?

Een goed lesdoel is compact, concreet en controleerbaar. Het lesdoel is niet te lang, niet te vaag of onduidelijk. Een lesdoel bestaat uit een korte krachtige zin die omschrijft wat er geleerd gaat worden. Het doel moet controleerbaar zijn. Jij moet checkvragen en opdrachten kunnen bedenken om te controleren of de leerlingen het lesdoel hebben behaald. 

Het lesdoel is het fundament van een goede les. Het helpt jou als docent. Je bent veel doelgerichter. Je moet keuzes maken. Wat doe ik wel? Wat doe ik niet? Welke vragen ga ik stellen? En welke voorbeelden ga ik gebruiken? Kortom hoe zorg jij voor een goede overdracht van je lesdoel? 

Je lesdoel is de eerste stap bij je lesvoorbereiding. Als jij weet wat je lesdoel is, dan kan je daarna de rest van je les ontwerpen. Een goed lesdoel betekent dat jij beter kan lesgeven en dat de leerlingen beter leren. 

Kies altijd 1 doel per les!

Kies per les of instructie 1 lesdoel. Lesmethodes hebben vaak meerdere lesdoelen. Kies 1 of voeg de doelen samen. Lesmethodes schrijven ook wel doelen op die de leerlingen al hebben gehad, omdat deze worden herhaald in de les. Als dat het geval is, is het geen nieuw lesdoel. Een lesdoel is altijd iets dat leerlingen vóór je instructie niet kennen of kunnen. 

Waar bestaat uit een lesdoel uit?

Een lesdoel bestaat altijd uit een concept en een vaardigheid. Het concept is het belangrijkste begrip en de vaardigheid zijn de stappen die de leerlingen moeten zetten om tot de oplossing te komen. Meestal is dit een werkwoord. Soms heeft een lesdoel ook een context. Een situatie waarin het moet worden toegepast. 

Begin je lesdoel altijd met “Ik kan…”. Hier een aantal voorbeelden:

  • Ik kan vertellen hoe mijn ademhaling werkt. 
  • Ik kan ongelijknamige breuken optellen. 
  • Ik kan het lijdend voorwerp vinden. 

Laten we de doelen even uitpluizen. Hieronder zie je wat het concept is in de doelen en wat de vaardigheid. 

  • Ik kan vertellen (vaardigheid) hoe mijn ademhaling (concept) werkt. 
  • Ik kan ongelijknamige breuken(concept) optellen (vaardigheid). 
  • Ik kan het lijdend voorwerp (concept) vinden (vaardigheid). 

Vaardigheid in je lesdoel!

De vaardigheid in je lesdoel, zijn de stappen die de leerlingen moeten zetten om tot de oplossing te komen. Een vaardigheid komt heel precies. Meestal is de vaardigheid in je lesdoel een werkwoord. Denk aan concrete werkwoorden. Dit zijn dingen die jij als docent kan controleren. Kunnen mijn leerlingen dit. Denk aan: aflezen, zetten, berekenen, herkennen, bepalen, omschrijven.  Van de vaardigheid kan je een stappenplan ontwerpen dat tot de juiste oplossing leidt. Dat je op ieder voorbeeld kan toepassen. 

Genoeg over de lesdoelen. Tijd om aan de slag te gaan. Pak een les van volgende week en kijk er kritisch naar. Zorg dat het lesdoel, jouw instructie en de verwerking met elkaar verbonden zijn. Denk van tevoren na over je lesdoel. Een goed lesdoel zorgt dat jij beter kan lesgeven. 

LEESTIJD: 3 MINUTES

VOOR WIE:

WAT LEER JE IN DEZE TIP ?

  • Je leert waarom je een duidelijk lesdoel belangrijk is
  • Je leert wat een goed lesdoel is
  • Je krijgt tips die je direct toepast in de praktijk

Meer tips om beter te leren

Scroll naar boven