Implementatieplan Planagenda

Het implementatieplan is geschikt voor nieuwe scholen die gaan werken met de Planagenda, maar ook voor scholen die al werken met onze agenda. Het implementatieplan zorgt ervoor dat jullie de agenda op een goede manier implementeren.

Worden jullie een officiële Planagenda school?

Wat is het doel?

‘t Leerlab wil het mbo-scholen en teams zo gemakkelijk mogelijk maken om met de Planagenda aan de slag te gaan. Met het Implementatieplan delen wij onze ervaring, kennis en kunde op het gebied van plannen en het implementeren van de Planagenda binnen jullie school.

Bij het Implementatieplan werken we met verschillende thema’s:

  • Alle neuzen dezelfde kant op!
  •  Kennis en ervaring
  • Rol van de SLB-er
  • Ouderbetrokkenheid
  • Borging
Ik wil meer informatie

Waarom het Implementatieplan?

Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het voor sommige teams en scholen een uitdaging kan zijn om de Planagenda goed te implementeren.

De leerlingen een Planagenda geven, is niet genoeg. Plannen is een vaardigheid die we leerlingen moeten aanleren. Dat kost tijd en energie. Daarnaast is het allerbelangrijkste dat je het samen doet. Met het hele team.

Jullie zullen moeten nadenken over de afspraken en regels rondom de Planagenda, maar daarnaast moet er ook nagedacht worden over hoe geven we huiswerk op? Hoe plannen we een toets?

Wij hebben een hele duidelijke missie: Alle leerlingen in Nederland en België leren leren en plannen. We willen jullie helpen en begeleiden om dit zo goed mogelijk te doen!

Wij willen er, samen met jullie, voor zorgen dat de Planagenda goed gebruikt wordt en ook écht gebruikt wordt!

 

Ja, ik wil meer informatie!

Wat kunnen jullie verwachten?

Expert van ‘t Leerlab

Als school worden jullie gekoppeld aan jullie eigen leerexpert. Deze expert zal jullie het gehele schooljaar begeleiden. De expert van ‘t Leerlab begeleidt de “Projectgroep Planagenda”. De rol van de expert zal coachend en begeleidend zijn.

Projectgroep Planagenda

We geloven dat het belangrijk is om een Projectgroep Planagenda in school te maken. Deze projectgroep (bestaande uit bijvoorbeeld: brugklascoördinator, teamleider, mentoren) zullen de kartrekkers zijn. Onze ervaring is dat de implementatie van de Planagenda dan succesvoller zal zijn.

Het voordeel? Er zijn meer mensen in school betrokken en verantwoordelijk, dus een grotere kans van slagen. De Projectgroep Planagenda bestaat uit maximaal 4 projectleden.

Ik wil meer informatie

Zullen we samen zorgen voor een langdurige en duurzame verandering?

Hoe ziet het Implementatieplan er precies uit?

Het traject bestaat uit meerdere elementen. Hieronder vind je alle elementen op een rij.

Online kick-off met de projectgroep

Het implementatietraject begint met een kick-off. Aan de hand van een vragenlijst en de kick-off zorgen we voor duidelijkheid. Waar staan jullie nu? Waar willen jullie naar toe? Vanuit de kick-off maken we duidelijke doelen, zodat er tijdens het traject concrete stappen worden gezet.

Toegang tot jullie eigen Trello-bord

Naar aanleiding van de kick-off, worden de doelen geplaatst op jullie eigen Trello-bord. Jullie Trello-bord zorgt ervoor dat alle informatie op één plek staat. Zo weet iedereen wat er speelt en wat er moet gebeuren.

Tijd voor actie

En dan is het tijd voor actie. We hebben onderzoek gedaan naar wat jullie willen, nodig hebben en aan welke doelen er gewerkt wordt. En dan gaan we écht aan de slag.

De doelen worden onderverdeeld in de volgende thema’s:

  • Thema 1: Alle neuzen dezelfde kant op
  • Thema 2: Kennis en ervaring
  • Thema 3: Rol van de mentor
  • Thema 4: Ouderbetrokkenheid
  • Thema 5: Borging

 

Ja, ik meer informatie!

Online begeleidingsgesprekken (6x 1 uur)

Tijdens het schooljaar zijn er 6 begeleidingsgesprekken in te zetten. De projectgroep bereidt het gesprek voor via Trello. Waar willen ze het over hebben? Waar lopen ze tegenaan?

Online Masterclass over de Planagenda

Jullie krijgen het hele schooljaar toegang tot de Masterclass over Planagenda. Hoe werkt de agenda? Deze Masterclass kan je delen met het hele team, zodat alle docenten goed weten hoe de agenda werkt en hun les aan de slag kunnen met de agenda en plannen.

Online Masterclass over Plannen

Naast een Masterclass over de Planagenda, krijgen jullie ook toegang tot een online Masterclass over plannen. Wat is een goede plannig? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de planning maken, maar ook daadwerkelijk uitvoeren?

Evaluatie (1,5 uur)

Aan het einde van het schooljaar heeft de Projectgroep Planagenda een online evaluatiegesprek. Wat gaat er goed? Wat kan er anders of beter? Wat betekent dat voor het nieuwe schooljaar?

Ik wil meer informatie