Leer jij je leerlingen leren?

Best bijzonder he? We leren onze leerlingen een heleboel, maar we leren ze niet hoe ze moeten leren. Terwijl ik denk dat dat vaardigheden zijn waar je je hele leven wat aan hebt.

Agendalesje

Sommige scholen besteden in de brugklas aandacht aan leren leren. Ze hebben bijvoorbeeld een lessenserie gemaakt met 4 of 5 lessen waarin ze de nieuwe brugklassers uitleggen hoe je agenda werkt en hoe je zou kunnen leren voor een toets.

Natuurlijk is het goed dat er aandacht aan wordt besteed. Absoluut! Ik geloof er alleen niet in dat dit voldoende is. Willen we leerlingen echt goed begeleiden op het gebied van leren leren en plannen, dan is het noodzakelijk dat we daar van klas 1 tot en met het examenjaar aandacht aan besteden. In mentorlessen, maar ook tijdens de vakinhoudelijke lessen. Daar moeten we tijd voor maken!

Slaaf van de methode!

Ik kom op heel veel scholen, spreek directeuren, teamleiders, IB-ers en docenten. Vaak komt er in deze gesprekken naar voren dat docenten het gevoel hebben dat ze alle lestijd nodig hebben, omdat ze anders het lesboek niet uitkrijgen. Maar ben je dan niet een slaaf van je lesmethode?

Wat moet? Wat mag?

Wordt het niet eens tijd om je planning goed onder de loep te nemen? Welke onderdelen uit de lesmethode moet ik écht behandelen? Kortom welke hoofdstukken, paragrafen, opgaven zijn noodzakelijk voor mijn leerlingen, zodat ze de lesdoelen goed onder de knie krijgen?

Op die manier creëer je ruimte. In de ruimte die vrijkomt, kan je aandacht besteden aan leren leren en plannen

In gesprek

Ga met leerlingen in gesprek over leerstrategieën die werken. Welke leerstrategieën ken je allemaal? Welke leerstrategieën werken goed? Welke juist niet? Door gezamenlijk in gesprek te gaan, leren leerlingen ook van elkaars ervaringen.

Ga niet alleen in gesprek, maar laat leerlingen ook ervaren wat goede leerstrategieën zijn. We kunnen leerlingen wel uitleggen hoe ze thuis op een goede en actieve manier kunnen leren, maar mijn ervaring is dat leerlingen dan nog steeds niet goed weten hoe ze moeten beginnen. Dus laat leerlingen in de les al een begin maken met woordkaartjes of kernwoorden, zodat ze thuis gemakkelijker verder kunnen beginnen.

Ik ben benieuwd, laat je me weten wat jij in je lessen gaat doen om je leerlingen te ondersteunen bij het leren leren?

LEESTIJD: 3 MINUTES

VOOR WIE:

WAT LEER JE IN DEZE TIP ?

  • In deze tip deel ik mijn visie over leren leren en plannen in het onderwijs!
  • In deze tip krijg je praktische tips om tijd en ruimte vrij te maken om aan de slag te gaan met leren leren en plannen!

Meer tips om beter te leren

Scroll naar boven