Hoe vergroot ik de motivatie van mijn leerlingen?

Leerlingen in Nederland zijn niet echt gemotiveerd. Uit onderzoek komt naar voren dat motivatie samenhangt met de prestaties op school. Als docent is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

Door aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen kunnen leerlingen ook gemakkelijker leren.

Hoe werkt dit precies?

Door met jouw uitleg aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, zorg je ervoor dat de lesstof concreter en nuttiger wordt.

Concrete voorbeelden

Laat je leerlingen zien dat een opdracht of bepaalde kennis nuttig is. Dat kan je doen door ze in een originele context te plaatsen. Koppel de informatie aan verschillende dingen en elementen uit de leefwereld van de leerlingen. Maak leerlingen duidelijk wanneer ze de informatie moeten of kunnen toepassen. Maak gebruik van concrete voorbeelden.

Daardoor wordt het voor leerlingen duidelijker en gaan ze meer het nut er van inzien.

Door aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen wordt de motivatie vergroot. Leerlingen zijn meer geïnteresseerd in het onderwerp en zullen hierdoor meer tijd aan jouw vak besteden. Dat zorgt er uiteindelijk weer voor dat leerlingen het onderwerp beter begrijpen. Handig voor de prestaties.

Dus wil je de motivatie van je leerlingen vergroten? Gebruik concrete voorbeelden die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen.

Meer tips om beter te leren

6 tips voor meer motivatie bij jouw leerlingen!

Hoe zorg je ervoor dat je deze leerlingen ook kunt activeren? In deze tip 6 concrete tips voor meer motivatie bij jouw leerlingen! 

Lees deze tip in 6 minuten
Lees verder

Is het brein van onze leerlingen wel toe aan plannen?

Kunnen leerlingen nou wel of niet plannen? Ja, leerlingen kunnen plannen, maar dat kunnen ze niet zomaar. We moeten deze vaardigheid aanleren.

Lees deze tip in 4 minuten
Lees verder

7 werkvormen om de voorkennis van álle leerlingen te activeren!

De voorkennis van de leerlingen bepaalt voor een groot deel hoe nieuwe lesstof wordt ontvangen en verwerkt. Dus het is belangrijk om hier wat mee te doen. In deze tip 7 praktische werkvormen om de voorkennis te activeren.

Lees deze tip in 4 minuten
Lees verder